Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelő

192. számú Erdősi Imre cserkészcsapat – ZebZug munkacsoport

Cím: 2600 Vác, Konstantin tér 4.

E-mail cím: zebegeny@192ei.hu

Adatkezelés

A foglalási igény jelzése során Ön (továbbiakban: vendég) olyan adatokat ad meg az adatkezelőnek, amelyek a foglalás ellenőrzése és bejegyzése, a támogatás mértékének megállapítása és kapcsolattartás céljait szolgálják.

A vendég(ek) besorolása 4 csoportra osztható, mind a 4 csoport esetén eltérő adatokra van szükségünk, főleg a foglalást végző vendég (továbbiakban: kapcsolattartó) vonatkozásában.

Az adatkezelés jogalapja

  • a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett megfelelő tájékoztatáson alapuló önkéntes hozzájárulása az adatkezeléshez (a továbbiakban: hozzájárulás)
  • a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél (a továbbiakban: teljesítés)
  • a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerint az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (mint például számviteli, könyvviteli kötelezettség teljesítése – a továbbiakban: jogi kötelezettség)
  • a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges (a továbbiakban: jogos érdek)
  • az Info tv. 5. cikk (1) bekezdés pontjai szerint meghatározott esetekben (a továbbiakban: Info tv.)

A kezelt adatok

  1. minden esetben szükséges: kapcsolattartó neve, e-mail címe és telefonszáma (kapcsolatfelvétel a foglalás részleteivel, kapcsolattartás a foglalás időtartama előtt és alatt, illetve indokolt esetben a foglalás vége után is; hozzájárulás, teljesítés, jogi kötelezettség, jogos érdek, Info tv.), foglalás időtartama (foglaltság ellenőrzése és bejegyzése; teljesítés, jogos érdek), vendég(ek) létszáma (támogatás mértékének megállapítása; teljesétés, jogos érdek), látogatás célja, illetve 4. és 5. csoportba tartozó kapcsolattartó esetén hogy honnan hallott rólunk (utóbbi kettő statisztikai célú adatgyűjtés; hozzájárulás, jogos érdek)
  2. 192-es cserkész vendégek esetén: ECSET kód, őrs/raj neve (foglalás ellenőrzése céljából; hozzájárulás, teljesítés, jogos érdek)
  3. a Váci Piarista Gimnáziumban tanuló diák vendégek esetén: osztály (foglalás ellenőrzése céljából; hozzájárulás, teljesítés)
  4. nem 192-es cserkész vendégek esetén: ECSET kód, csapatszám, cserkészkerület (foglalás ellenőrzése és foglalási statisztika céljából; hozzájárulás, teljesítés, jogos érdek)
  5. egyik csoportba sem tartozó vendégek esetén: település (opcionális, látogatási statisztika céljából; hozzájárulás)


További információk

A foglalási igény jelző űrlap kitöltésével a kapcsolattartó (és a további vendégek) hozzájárulnak, hogy az adatkezelő az űrlap kitöltése során megadott adatokat a fent felsorolt célokból kezelje, a hozzájárulás visszavonásáig, de legkésőbb a foglalás végétől számított egy évig. A foglalás megerősítésével a kapcsolattartó (és a további vendégek) hozzájárulnak, hogy a foglalási naptárban megjelenhet a foglalásuk "Foglalás" néven a foglalt napokra, további adatok nélkül.

A kapcsolattartó a zebegeny@192ei.hu címen kérheti az adatkezelőt az kezelt adatainak megtekintésére, módosítására, illetve a személyes adatok kezelésének megszüntetésére is, amelynek az adatkezelő 8 munkanapon belül köteles eleget tenni és erről tájékoztatni a kapcsolattartót.